Switch Language

Privacyverklaring

Bayer SA (hierna 'ons', 'onze' en 'wij/we'), in zijn hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, wenst u informatie te verstrekken over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Behandeling van Persoonsgegevens

Doel, Rechtsgrond voor de verwerking en categorieën van persoonsgegevens

Doel

Rechtsgrondslag

Toelichting en categorieën van persoonsgegevens

Verstrekken van persoonsgegevens cereist?

Gevolgen van het niet cerstrekken van persoonsgegevens

Verwerk contactinformatie om een bezoek te plannen

Toestemming [Art. 6, lid 1, onder a), AVG]

Om een bezoek met u te kunnen plannen, hebben wij uw persoonsgegevens nodig om contact met u op te nemen: wij hebben de volgende persoonsgegevens van u nodig: adres, naam, e-mail

De gegevens zullen worden verwerkt door Ashfield en Bayer

Ja

We zijn niet in staat om een bezoek met u in te plannen

Marketingcommunicatie leveren

Toestemming [Art. 6, lid 1, onder a), AVG]

Om u productinformatie en activaties toe te sturen hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig: e-mail, adres en naam

Wij kunnen uw e-mail, adres en naam gebruiken om u informatie over het product en activaties digitaal of per post toe te sturen

Ja

Wij kunnen u geen productinformatie sturen via e-mail of per post

Bewaartermijn

Na 2 jaar inactiviteit (geen bezoek van vertegenwoordigster) worden uw persoonsgegevens gedurende 3 jaar gearchiveerd en vervolgens gewist of wanneer u contact met ons opneemt en geen informatie of bezoeken meer te wenst te ontvangen.

Overdracht van persoonsgegevens voor verwerking in opdracht

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens zullen wij in bepaalde mate een beroep doen op gespecialiseerde dienstverleners. Deze dienstverleners worden zorgvuldig door ons geselecteerd en regelmatig gecontroleerd. Op basis van de respectieve overeenkomsten voor gegevensverwerking zullen zij persoonsgegevens uitsluitend in onze opdracht en strikt in overeenstemming met onze richtlijnen verwerken.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Wij delen uw persoonsgegevens met de volgende derde partijen voor de volgende doeleinden:

Derde partij

Omvang en doel van overdracht

Juridische gronden

Contact

Ashfield Engage, Belgicastraat 1, 1930 Zaventem

Plan een bezoek met Ashfield vertegenwoordiger met de HCP

Uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene

Peter.Mattheuwsen@ashfieldhealthcare.com

Informatie over uw rechten

De volgende rechten gelden in het algemeen voor u volgens de toepasbare wetgeving inzake gegevensbescherming:

  • Recht op informatie over uw persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen;
  • Recht om correctie, verwijdering of beperkte verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken;
  • Het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking om redenen van ons eigen legitieme belang, openbaar belang of profilering, tenzij we kunnen bewijzen dat er dwingende, gerechtvaardigde redenen bestaan die uw belangen, rechten en vrijheid overstijgen, of dat een dergelijke verwerking plaatsvindt met het oog op de handhaving, de uitoefening of verdediging van wettelijke claims;
  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens;
  • Recht om een klacht in te dienen bij een instantie voor gegevensbescherming;
  • U kunt te allen tijde met onmiddellijke ingang uw instemming voor de verzameling, verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens intrekken.

Voor meer informatie verwijzen we naar de bovenstaande hoofdstukken waarin de verwerking van persoonsgegevens op basis van uw toestemming wordt beschreven. Als u uw rechten wilt uitoefenen, richt u uw verzoek aan ons via het contactformulier (https://www.bayer.com/en/contacting-data-privacy) of aan ons hieronder vermelde kantoor voor de gegevensbescherming van het bedrijf.

Contact

Voor alle vragen die u heeft met betrekking tot gegevensprivacy, kunt u uw verzoek richten aan data.privacy@bayer.com of neem contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming op het volgende adres:

Data Privacy Officer
Bayer SA-NV
Consumer Health Division
SANV-CH-BRMA
Jan Mommaertslaan 14
1831 Diegem (Machelen), Belgium